Proptech-selskapet Kvass styrker teamet sitt

Proptech-selskapet Kvass styrker teamet sitt

Bård Teigland ansettes som selskapets CEO samtidig som Jan Lindstad kommer inn som styreleder.

Bård Teigland tar med seg betydelig ledererfaring fra bank, eiendom og proptech når han nå tar fatt på lederjobben i Kvass. Med sin erfaring fra bl.a. DNB Bank, DNB Eiendom, Selvaag Bolig og senest proptech-selskapet Codegarden (solgt til Visma) har han gjennom mange år jobbet med digitalisering både fra kunde- og leverandørsiden. Teigland tar også med seg internasjonal erfaring som leder og gjennom styreverv i flere virksomheter utenlands.

Styreleder Jan Lindstad har også betydelig erfaring som leder av virksomheter nasjonalt og internasjonalt. Mest kjent er han nok som grunnlegger av programvareselskapet Compusoft som han sammen med sine partnere utviklet til å bli et ledende internasjonalt programvareselskap. I dag er selskapet verdensledende med Private Equity selskapene TA Associates og General Capital som hovedeiere.

Jeg har fulgt Kvass fra opprinnelsen og ser naturligvis noen likheter med oppstarten av Compusoft, sier Lindstad. Utviklingen går raskt og man må selvfølgelig jobbe hardt og smart for å lykkes der ute. Samtidig tror jeg det finnes enkelte helt sentrale elementer som må være på plass for at man skal lykkes som programvareselskap. Noen av disse tingene har jeg forhåpentligvis plukket opp. Når jeg nå engasjerer meg direkte i Kvass er det fordi jeg mener Kvass har forutsetningene for å bli et ledende selskap, og fordi jeg både håper og tror at jeg bringer inn relevant erfaring når selskapet nå tar fatt på neste etappe, avslutter styreleder Jan Lindstad.

Allerede i mitt første møte med gründerne Kristian Lindstad og Carsten Jacobsen fikk jeg «godfølelsen», sier Bård Teigland. Her har gründerne helt fra starten av lagt vekt på å bygge et solid fundament for selskapet, både når det gjelder teknologi og mennesker som skal være med å skape de gode kundeopplevelsene. Når man som leverandør skal bistå kundene med digitalisering og videreutvikling av virksomheten, er det etter min mening avgjørende at man virkelig forstår kundens behov og hvilke digitale produkter som svarer best opp til disse behovene. Bransjeforståelse og kundeinnsikt er derfor helt essensielt for at kundene skal bli presentert for de riktige løsningsforslagene, mener Bård Teigland. Kvass leverer i dag løsninger til aktører innenfor boligutvikling, fritidsmarkedet, entreprenørbransjen og næringseiendom, og selv innenfor hvert av disse områdene finner man igjen ulike behov, ønsker og forutsetninger. I mange sammenhenger skal våre løsninger fungere i et sømløst samspill med kundens øvrige løsninger, derfor er det viktig at både kunder og andre leverandører opplever Kvass som en høyst kompetent, løsningsorientert og hyggelig samarbeidspartner. Vi skal ikke forsøke å bli best på alt, men vi skal bli den klart foretrukne partneren innenfor flere områder. Nå starter den neste etappen hvor vi investerer i ytterligere vekst gjennom flere grep, herunder også rekruttering av flere dyktige kolleger. Vi i Kvass har et unikt utgangspunkt for å være en pådriver for ytterligere digitalisering innenfor flere deler av eiendomsbransjen, og den muligheten skal vi gripe!

Jeg ser virkelig frem til å ta fatt på den neste etappen sammen med svært dyktige og hyggelige kolleger i Kvass, avslutter Bård Teigland.